Firmele care vor reuşi în afaceri vor fi cele care vor izbuti
        să pună la punct cele mai eficiente reţele globale. (Ph.Kotler)”

      

     Ieri,1 septembrie, am participat la prima zi de universitate în cadrul căreia proaspeţii absolvenţi ai liceelor au fost felicitaţi de către lectori , decani şi rector cu faptul că au devenit studenţi.
Unul dintre discursuri a trezit admiraţie , respect şi multe aplauze. În el, oratorul se referea la oportunităţile pe care le au absolvenţii universităţilor , la rolul economic pe care îl joacă ei în Republica Moldova şi plan mondial în contextul globalizării.
128 Astfel ,am înţeles că la noi în ţară în rîndul noii generaţii gîndul de a fi membru al unei entităţi în care e permis libera circulaţie a capitalului, a forţei de muncă , a marfurilor şi  serviciilor, unde religia, cultura şi drepturilor omului sunt respectate, se bucură de o mare susţinere. Reieşind din aceasta am hotărît să scriu cîteva idei pe care le-am aflat în timpul seminarului ’’Globalization and Entrepreneurship” ţinut de profesorul Universităţi Texas în Dalas ,domnul Tevfik Dalgik, în cadrul celui de-al ’’15 Congress din Anatolia”. Conform spuselor acestuia starea ideală a globalizării este existenţa unei singure pieţe globale. Astfel, procesul de unificare al economiilor o sa aduca cu sine mii de schimbări.Una din cele mai  importante este noul mod de gîndire al antreprenorului:

 -El are dreptul sa facă afaceri oriunde în lume;

-La iniţierea firmei şi formarea brandului el trebuie să se gîndeasca că clienţii săi sunt 6,5 miliarde de locuitori;

-Dînsul e ferm convins că există o mai mare probabilitate că cererea şi oferta se vor întîlni, iar iniţierea şi producerea se va desfăşura în diferite locuri ale lumii sub diferite forme organizatorice juridice;

-Va fi abordata problema fiscalităţii şi în aşa mod unele produse vor costa mult mai ieftin, lucru care reprezintă un avantaj atît pentru consumator cît şi pentru producător(ex. Un American trebuie să achite la procurarea unui automobile Hyundai 7000$ inclusiv impozitele şi taxele aferente ,  iar un  cetaţean al  Turciei – 14.000$).).

Conform unui studiu facut recent în ţările în care se practică liberul schimb se observă o creştere economica mai rapidă .Exista foarte multe opinii că globalizarea e un proiect lansat de America , care are ca scop sa monopolizeze lumea ,însa un bun contraargument ar fi cel ca printe primii iniţiatori ale acestor companii internaţionale a fost China( ex. Hyundai, Honda).

Sigur că la unii oameni acest fenomen provoacă unele îngrijorări, cum ar fi: pierderea identităţii naţionale, valorilor culturale şi disparaţia religiei. Personal consider că aceste temeri nu sunt fondate întrucît globalizarea se va realiza şi  va avea efecte pozitive atunci cînd va fi sprijinită de majoritatea oamenilor şi cînd vor conştientiza ca bunurilor de pe pamînt aparţin tuturor oamenilor.Aceasta la rîndul său va fi posibil dacă vom reuşi să ne învaţăm a tolera şi respecta propriile, dar şi alte religii ,tradiţii, culturi , exact aşa cum se întîmplă acum în Uniunea Europeana .

În asemenea condiţii echitabile va fi posibilă cunoaşterea adevărului,asigurarea securităţii ,lichidarea sărăciei , evitarea razboaielor ,realizarea liberului schimb şi a circulaţiei.

Advertisement