Bugetul trebuie să reflecte valorile,

priorităţile naţiunii noastre şi a oamenilor săi. (Mary Landrieu).


Îmi amintesc cu o deosebită nostalgie despre polemicile şi dezbaterile care erau în societate , cu patru luni în urmă, vizavi de proiectul legea bugetului pentru anul 2011 şi mesajele care erau transmise în societate de principalii actori politici din Moldova.
Citind mai multe articole pe internet vizavi de acest subiect, am o părere diferită de cea a unor experţi, pe care aş dori să o expun în următoarele rînduri.

Pentru cei care nu cunosc, lege bugetară anuală este lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar, cu alte cuvinte anume această lege asigură funcţionalitate unui stat şi buna realizăre a programului de guvernare.

 

Spre regret, neadoptarea legii menţionate mai sus a dus la încalcare unor alte acte normative în vigoare .

 

Potrivit legii nr. 847 – XIII din 24.05.1996 Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar,elaborarea proiectului legii bugetului de stat este una de lungă durată şi urmează a fi efectuat în mai multe etape.

Astfel , Guvernul, în fiecare an, urmează să aprobe în termene proxime prognoza cadrului bugetar pe termen mediu, care include obiectivele politicii bugetar-fiscale pe anul bugetar imediat următor şi pe încă cel puţin 2 ani ulteriori, precum şi cadrul de venituri şi cheltuieli bugetare pe anii respective,care se actualizează concomitent cu elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul viitor.

 

Prin hotarîrea de Guvern nr.82 din 24.01.2006 cu privare la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget ,a fost aprobat planul de acţiuni pentru elaborarea CBTM şi a proiectului de buget .

Conform acestui plan Ministerul de Finanţe urma sa înainteze pentru apobare CBTM-ul către 10.04.10.
Totodata potrivit p.36 si 37 planului mentionat mai sus, Ministerul de Finanţe urma să:
– Coordoneze estimărilor la proiectului de lege a bugetului de stat cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu partenerii sociali , către 20 iulie.
– Definitiveze proiectului de lege a bugetului de stat şi să-l prezinte Guvernului spre examinare,către 25 august.

La rîndul sau Guvernul urma să prezinte Parlamentului pînă la 1 octombrie proiectul legii bugetare anuale, care trebuia să fie supus examinării in trei lecturi.La prima lectură fiind examinate :
a) direcţiile principale ale politicii bugetar-fiscale;
b) concepţiile de bază ale proiectului
iar pînă la 5 decembrie a anului în curs aceasta lege, trebuia să fie adoptată de Parlament.

 

E necesar de menţionat ca anul 2010 este al doilea an la rînd cînd CBTM nu a fost aprobat de Guvern şi pentru prima data în ultimul deceniu, nu a fost adoptat de Parlament nu numai legea bugetului de stat, dar şi legile bugetului asigurărilor sociale de stat şi al fondului de asigurării obligatorii în medicină.

Diminuarea eficienţei sistemului de planificare bugetară, neadoptarea legilor bugetelor pentru anul 2011,neadoptarea politicilor în domeniul fiscal-bugetare, reprezintă un semnal negativ pentru întreaga societate şi nu în ultimul rînd pentru partenerii nostrii straini. Cred că ar fi cazul să menţionăm că aceasta provoacă riscuri ce ulterior se transformă în costuri majore la antreprenorii autohtoni, care mai tîrziu sunt suportate de consumatorii finali intrucît plătitorii de taxe transpun aceste costuri (Cheltuieli) în preţul de livrare a marfurilor şi serviciilor comercializate .

 

Ca rezultat , peste o perioadă nu prea mare de timp vom constata:
-majorari de preţuri;
-devalorizarea valutei nationale;
-creşterea inflaţiei;
-diminuarea numărului de antreprenori , de angajaţi;
-lipsa invesţiilor străine in economia naţională;
-reducerea nivelului de trai a cetăţenilor.

 

În final aş dori să adresez o întrebare retorică : De ce iarăşi noi ?, cred că ar fi suficient pentru naţiunea noastră criza economică globală şi cea politică din ţară.

Advertisement