Tinerii din Republica Moldova întîlnesc un şir de impedimente în procesul de iniţiere a afacerii cît şi în procesul de desfăşurare şi dezvoltare a activităţilor economice. Prin acestea se numără şi concurenţa neloială ,iar statul trebuie sa fie acel sprijin care crează condiţii egale pentru toţi.

 

Însă ,aceasta nu este mereu posibil din cauza că în legislaţie sunt unele goluri pe care companiile pot să le aplice diminuînduşi astfel costurile suportate ,facînd atractiv la preţ produsele şi serviciile livrate, în raport cu alţi antreprenori inclusiv şi cei tineri , care nu nimeresc în categoria celor nominalizaţi mai sus.

 

Preţul de transfer este preţul la care o persoana (fizică sau juridică) transferă bunuri – corporale şi necorporale ( know-how, mărci comerciale) – şi servicii către o persoana afiliată. Tranzacţiile între persoane afiliate trebuie sa fie realizate pe baza principiului valorii de piaţă , fara a fi influenţate de relaţia de „înrudire” dintre ele.

Lipsa în Codul Fiscal al Republicii Moldova a normelor, care ar reglamenta Preţul de transfer dă posibilitatea companilori interdependete să nu achite impozitul pe venit din dividende.
După cum cunoaştem astazi impozitul pe venit la agenţii economici care practică activitate de antreprenoriat este cota 0 , iar cazul în care venitul obţinut se direcţionează la plata dividendelor ,din aceste sume se reţine impozit în mărime de 15 % .Nu este un secret că în viitori ani acest impozit se va mări şi din acest considerent e important de facut anumite reforme.

 

Introducerea în legislaţie a standardelor internaţionale aplicabile pentru tranzacţiile între persoanele interdependente în ţările din Europa Centrală şi de Est (ECE) a contribuit la atragerea investitorilor străine precum şi la obţinerea statutului de membru al Uniunii Europene.

Totodată vă informez că norme de acest gen nu sunt prevăzute în legislaţia fiscală a următoarelor ţări: Albania, Kîrghistan, Macedonia, Uzbekistan, etc.

 

Conform principiilor internaţionale stabilite în Convenţia Model cu privire la impozitele pe venit şi impozitele pe capital (articolul 9) aprobată de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), tranzacţiile între persoanele interdependente se efectuează în condiţiile stabilite sau impuse care nu trebuie să difere de relaţiile comerciale sau financiare stabilite între persoanele care nu sunt calificate drept interdependente.

 

În urma implementării Preţului de Trasfer vom obţinute urmatoarele avantaje:

a) pentru mediul de afaceri:

-Creare unui mediu concurenţial favorabil pentru toţi agenţii economici.

-Dubla impunere a profiturilor va fi eliminată.

b)pentru stat:

-Ajustarea politicii şi administrării fiscale naţionale la normele europene;

-Alocarea corectă a profiturilor în fiecare stat ( în cadrul tranzacţiilor între companiile ce aparţin unui grup multinaţional).

-Contracararea evaziunii fiscale.

 

Consider necesar ca acum în procesul globalizării ,atunci cînd este o tendinţă de ajustare a legislaţia la anumite standarde comune pentru ţările lumii să se implementeze asemenea norme în legislaţia fiscală autohtonă, care va rezolva mai multe probleme de ordin politic, economic şi social .

Advertisement