“ Trebuie să pui inimă în business         

                                 şi businessul în inima ta .( Thomas J. Watson, Sr.) “

    

       Trăim într-o lume plină de oportunităţi şi foarte des auzim aşa nume ca Bill Gates, Charles Revson, Kostyantin Jevago, Wiliam Ding, George Becali . Toţi ei sunt din diferite ţări însă ceea ce îi uneşte pe dînşii este faptul că au făcut afaceri din inimă şi nu au ratat oportunitatea de a-şi dezvolta calităţile manageriale de tineri şi în aşa mod ei au devenit antreprenori cu renume mondial.

wall-street-crisis-1208-lg-97778494Chiar dacă ei sunt aşa de populari în rîndul noii generaţii foarte puţini încearcă să le urmeze exemplul. Aceasta în lume se explică prin numeroasele probleme cu care se confruntă tinerii.

 

 

În Moldova din cauza crizei financiare şi celei politice , tinerilor le este foarte dificil să lanseze o afacere şi aceasta iniţiativă e distrusă chiar de la început, astfel ideea antreprenorială nu are posibilitate să se dezvolte în imaginaţia viitorilor oameni de afaceri . Nu mai sunt finanţate programele educaţionale, astfel există lipsa cunoştinţelor despre modul cum trebuie lansată şi gestionată o afacere şi deasemenea nu există o disciplină în învăţămîntul preuniversitar care ar stimula imaginaţia , inovaţia şi cultivarea calităţilor manageriale în elevi.

 

Tinerii care au reuşit totuşi să păşeasca peste acest bariere întîmpină altele cum ar fi: corupţia, lipsa transparenţei, protecţionismul şi problema care constă în găsirea şi atragerea resurselor financiare pentru activitatea firmei La momentul de faţă în Republica Moldova  exista doar  o entitate statală  care  face careva tentative  de a ajuta  tinerii în acest sens  şi anume Programul Naţional de Abilitarea Economica a Tineretului .

 

Însă resursele finaciare alocate de acesta sunt neînsemnate şi au ca ţintă  doar tinerii care au viza de reşedinţă  în localităţile rurale.O altă problem majoră este că aceste resurse creditare sunt alocate beneficiarilor nemijlocit prin intermediul instituţilor financiare din ţară , care stabilesc condiţii suplimentare de acordare a  acestor credite precum şi alegerea formei gajului .

 

Programul Naţional de Abilitarea Economica a Tineretului şi-a demarat activitatea din luna iunie 2008 si pînă la finele anului  a susţinut 181 proiecte în valoare  de 52 mln. Lei, iar pentru 7 luni al anului 2009 aportul acestora  s-a estimat la suma de 25.5 mln lei , pentru 92 proiecte .Astfel în anul 2009 numărul beneficiarilor cît şi valoarea împrumuturilor s-a redus de  două ori comparative cu anul 2008.  

 

Deasemenea informaţii îngrijorătoare  ne furnizează,Camera Înregistrării de  Stat de pe lîngă Ministerul Tehnologii Informationale (entitate publică unde se înregistrează intenţiile doritorilor de a practica activitate de antreprenoriat) .Conform datelor acesteea…în anul 2006 şi-au deschis activitatea 5232 agenţi economici.  În  8 luni ai anului 2007  -7611 , 8 luni al anului 2008 – 7096  şi în aceiaş perioadă al anului   2009 – 4890. Astfel dacă în anul 2007 am avut o creştere esenţială a celor ce  au  dorit sa-şi iniţieze o  afacere  ,atunci cu  începere din 2008  ,s-a  pornit  o  descreştere  bruscă chiar şi în pofida faptului că fosta  guvernare  declara că datorită politicilor  dusă de  ei   Republica  Moldova  nu este afectată de criză .

  

 Dacă ar fi să comparăm aceste constrîngeri cu care se confruntă tinerii cu iniţiativă în raport cu adulţii, am observa că dînşii sunt avantajaţi din cauza experienţei de lucru pe care o au deja ,însă ei nu mai sunt aşa entuziasmaţi şi nu contribui la crearea noilor afaceri. Astfel mediul afacerilor cît şi economia în asamblu are de suferit.

    

     Măsurile care ar urma sa fie implinentate de noul guvern pentru stimularea antreprenoriatului în rîndul tinerilor ar fi următoarele:

 – Crearea unei discipline în şcoli care să-i înveţe pe elevi despre management, leadership şi modul de iniţiere a afacerilor în Republica Moldova;

  Crearea incubatoarelor în toate raioanele ţării şi susţinerea tinerilor prin informarea lor despre business prin intermediul proiectelor făcute de organizaţiile guvernamentale cît şi cele neguvernamentale;

 – Iniţierea unui portal guvernamental pe internet, care să permită:

a)interacţiunea cu potenţialii investitori,

b)să fie un centru virtual de documentare referito la antreprenoriat ,care sa fie tradus în română, rusă şi engleză .

 c)oferirea consultanţei gratuituite online 24/24;

 -Dimunuarea contribuţiilor asigurărilor sociale de stat cu 4-9 cote procentuale inclusiv achitate de anjator , angajat; în aşa mod vom stimula consumul(întrucut prin diminuarea poverei fiscale vor ramîne mai multe venituri la dispoziţia cetaţeanului ,deasemenea va urma o diminuare a preţului de vînzare la mărfuri şi servicii, deoarece va avea loc diminuarea presiunii fiscale şi la angajator) şi legalizarea veniturilor salariale achitate în plic.

Astfel, ca efect vom obţine o revitalizare a ramurilor economiei naţionale şi obligatoriu creşterea esenţială a obligaţiunilor fiscale;

 -Menţinerea în continuare a impozitului pe venit la cota 0 ;

Trecerea la standardele internaţionale de contabilitate.

 -Facilitarea modului de deschidere şi lichidare a unei firmei (ex. pentru a eradia o firma ai nevoie de cel puţin 30 zile ).

 

Sper foarte mult că aceste măsuri ,concomitent cu altele , ne vor ajuta să îmbunătăţim situaţia antreprenoritaului în rîndul tinerilor pe timp de criză  în Moldova şi în aşa mod vom avea antreprenori care vor face  afaceri din inimă şi ca rezultat vor gîndi mai bine , liber şi global .

Advertisement